functies

VERBINDEN & ONTMOETEN

Distributieruimten

De locatie van BET leent zich uitstekend voor bedrijven waar distributie een belangrijke factor is en snelheid naar goede uitvalswegen een pré.

Kantoren

Waar in de omgeving voor maakbedrijven de ruimte krijgen, BET is zeer geschikt voor Start-ups en Scale-ups die kantoren nodig hebben. 

Bedrijfsruimtes

Kennisbedrijven, maar ook ambachten en maakbedrijven kunnen hun plaats vinden in BET. Uw ambities zijn de maatstaf.

Beurzen en evenementen

BET biedt de mogelijkheid tot ontmoeting in optima forma met het multifunctionele atrium voor expo’s, evenementen en festiviteiten.

Flexibiliteit

Met ruimten die gesloten, half-open en open getransformeerd kunnen worden, is er plaats voor alle soorten werkvormen. 

Bereikbaarheid

BET ligt midden op de kruising van havens, snelwegen en een zeer ondernemend achterland.

Verbinding

Snelwegen, waterwegen en zelfs twee luchthavens binnen 40 minuten: BET biedt voor ambitieuze ondernemers een wereldplek.

Ontmoeting

Het ontwerp en de structuur van BET motiveren ontmoetingen en samenwerking. Zo wordt extra stimulans geboden aan samenwerkingen.

Groei

BET is flexibel in ruimte en biedt daarom ruimte aan groei. Waar bij succesvol ondernemen al snel de verhuisvraag komt, biedt BET uitkomst.

Showroom

Heeft u producten die u in een representatieve omgeving wilt laten zien aan (potentiële) klanten? BET biedt showroomruimte.

Grootschalige Detailhandel

U bent leverancier aan MKB en groeibedrijven? BET biedt winkelruimte aan die geschikt is voor uw wensen én de klanten in de omgeving.

Galerijen

Zoals in de Romeinse en Griekse oudheid de marktplaats omgeven werd door galerijen, zo is het Atrium ook ingedeeld.

Voorzieningen

Door de voorzieningen te delen, is schaalbaarheid gewaarborgd en worden kosten in gebruik én in een groeisituatie lager.

Vrij parkeren

Waar parkeren vaak een factor is waar menig bedrijf haar hoofd over breekt, heeft BET meer dan voldoende parkeerruimte.

Kleinschalig werken

Start-ups hebben de toekomst, maar ook de ZZP wenst een volwassen werkplek. Daarom biedt BET kleinschalige, op te schalen, werkplekken.

exploitatie

BET in dagelijks gebruik

Werking

In de huidige economische situatie verandert het aanbod van bedrijven op Tholen. Meer kleine bedrijven die zoeken naar samenwerking en flexibiliteit. Starters die wel een vorm van functionele en esthetische zichtbaarheid wensen. Niet alleen is de bereikbaarheid van groot belang, ook de vorm van het pand moet van deze tijd zijn. Design straalt ook af op de gebruikers. Toekomstgerichtheid en design zijn naast de flexibiliteit en voordelige huisvestingslasten belangrijke uitgangspunten. Deze aspecten moeten zullen een aantrekkende werking hebben op bedrijven die hier naartoe verhuizen alsmede starters.

Gezamenlijke voorzieningen

De functionaliteit moet groei door samenwerking initiëren. De gebruikers zullen gemotiveerd worden elkaar op te zoeken en er zullen ook initiatieven gehouden kunnen worden die deze samenwerking versoepelen. De opbouw voorziet in gedeelde voorzieningen die daardoor ook de samenwerking vergemakkelijken. De verzameling van gebouwen heeft een synergetische werking. Het is ook een van de aspecten die groei versterken. Startups en groeibedrijven zijn het soort bedrijven die op zoek zijn naar het soort huisvesting dat BET biedt, zoals internetwinkels, pakketbezorgbedrijven, grootschalige detailhandel, startups en kantoren. Het gebouw zou gezien kunnen worden als kraamkamer voor ondernemers zoals ‘Dok41’ in Vlissingen en ‘CIC’ in Rotterdam. Het bebouwingspercentage van dergelijke bedrijfsverzamel-complexen ligt veel hoger dan individuele kleinschalige gebouwen hetgeen een duurzaam gebruik van bedrijfsgronden oplevert. Daarmee zal het bijdragen aan de regionale werkgelegenheid met een hoog aantal werknemers per m2.

Thoolse signatuur

Het ontwerp en locatie zal ook een bijdrage leveren aan de indruk die bezoekers van Tholen krijgen. Door de typerende elementen kunnen specifieke marketingwaarden worden gevisualiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan: transparantie, samenwerking, openheid, toekomstgerichtheid. Door het ontwerp spreekt BET zeer direct aan.

Gebruikers

Om ervoor te zorgen dat BET functioneert zoals het concept is bedacht, zullen er verschillende partijen een rol vervullen om deze functies op een kwalitatieve wijze te realiseren

Beheerder van hallen en ruimten

Voor het dagelijks beheer is de invulling van de rol voor facilitaire ondersteuning van belang. Hierbinnen valt bijvoorbeeld een conciërge.

Horeca (+expo) exploitant

De aanwezigheid van bezoekers en de dagelijkse gebruikers van het pand maken het mogelijk om er op duurzame wijze horeca te ontwikkelen. Daarnaast moet de expobestemming ook op professionele wijze worden opgezet.

Marketing + sales (bedrijfsoverschrijdend)

De ruimte, maar ook haar faciliteiten dienen vermarkt te worden. De gedachte is om hiervoor professionele sales en marketingorganisatie in te zetten.

Eigenaren kantoren + bedrijfsruimtes

Eigenaren spelen vanzelfsprekend een belangrijken rol in de ontwikkeling van de BET, zowel commercieel als strategisch. Huurders kantoren + bedrijfsruimtes Huurders stellen door hun werkzaamheden wensen aan BET en spelen daarmee ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de functionaliteiten.

Beheer

BET staat voor Business & Event Centrum Tholen. Business staat in dit concept voor de kantoren die in gebruik genomen worden door verschillende ondernemingen die er hun ‘business’ zullen voeren. Daarnaast is het exploiteren van deze ruimten business voor een ambitieuze inversteerder.

Groeibedrijven

Het soort bedrijven waar BET zich op richt, wordt al genoemd in het stuk ‘Gebruikers van het gebouw’, waar uiteengezet is dat BET een locatie is voor de toekomst. Voor moderne groeibedrijven in vele branches, zoals handelsbedrijven, dienstverleners, webwinkels en grootschalige detaillhandel. BET biedt efficiënte en flexibele kantoor- en praktijkruimte of ruimte voor showrooms aan voor allerlei verschillende bedrijven.

Ontmoeting en verbinding

Events staat voor (grootschalige) evenementen die in het atrium worden gehouden en zorgen voor ontmoeting en verbinding bij gebruikers en bezoekers, zoals vergaderingen, beurzen, evenementen en festiviteiten. In de hal zijn gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden, bijvoorbeeld de vergaderruimte koffiecorner, printruimte en toiletten. De algemene ruimten zijn in eigendom van de VVE en kunnen binnen de exploitaie worden gebruikt om de onderhoudskosten neutraal te maken, door verhuur van bijvoorbeeld de hal aan externe partijen waardoor deze huurinkomsten genereert VVE, waardoor de (onderhouds)kosten verminderen. Kostenneutrale exploitatie van de algemene ruimtes en verhuur van kantoorruimte en opslag betekenen een opportunity voor de moderne inversteerder.

huren, kopen, investeren?

Bespreek uw mogelijkheden met ons